Ο Δήμος Μυκόνου τοποθέτησε όργανα άθλησης υπαίθριου χώρου στο δημοτικό στάδιο του Κόρφου

Εκτυπώσιμη μορφή
Παρασκευή, 19/07/2019 - 14:29

Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην τοποθέτηση οργάνων άθλησης υπαίθριου χώρου στο στάδιο του Κόρφου.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας ως προτεραιότητα τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων του νησιού και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, με επίκεντρο την σωματική υγεία και την άθληση, δημιούργησε ένα χώρο εκγύμνασης στο στάδιο του Κόρφου για ενήλικες προσβάσιμο και δωρεάν προς όλους τους πολίτες. Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο, στον ίδιο χώρο, ο Δήμος Μυκόνου παρέχει δύο (2) σημεία ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης (free wi-fi) για όλους τους αθλούμενους και μη που βρίσκονται εντός του σταδίου.

Μετά την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου τον Απρίλιο, που αφορούσε στην προμήθεια οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου, ύψους 24.800,00 (με Φ.Π.Α) από ιδίους πόρους του Δήμου Μυκόνου, πραγματοποιήθηκε η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένο σημείο του σταδίου.

Η τοποθέτηση των οργάνων άθλησης εξωτερικού χώρου στο συγκεκριμένο υπαίθριο χώρο, όπως αυτό του δημοτικού σταδίου του Κόρφου,πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαμόρφωση χώρων εκγύμνασης στο Δήμο, για τους ενήλικες, που να είναι ελεύθεροι στη πρόσβαση, δωρεάν στη χρήση και σε κατάλληλο φυσικό περιβάλλον που να προδιαθέτει για φυσική άσκηση ενώ παράλληλα είναι εύκολα προσβάσιμοι και πλησίον σε σημεία συχνής διέλευσης πεζών, αθλούμενων και περιπατητών.

Συγκριμένα, τα όργανα άθλησης που τοποθετήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

• Όργανο Έκτασης Ποδιών
• Όργανο Ποδηλάτου
• Όργανο Stepper
• Όργανο Ελλειπτικής Κίνησης Ποδιών
• Όργανο Εκτάσεων
• Όργανο Βάδισης Αέρος
• Όργανο Πιέσεων Ώμων
• Όργανο Έλξεων Ώμων
• Όργανο Παράλληλες Μπάρες
• Όργανο Πάγκου Κοιλιακών

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ