Ο Δήμος Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου τοποθέτησε όργανα άθλησης υπαίθριου χώρου στο δημοτικό στάδιο του Κόρφου

Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην τοποθέτηση οργάνων άθλησης υπαίθριου χώρου στο στάδιο του Κόρφου.

Παρασκευή, 19/07/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ο Δήμος Μυκόνου