Καθαρισμός των Παραλιών από τον Δήμο Μυκόνου

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 20/05/2021 - 01:00

Ο Δήμος Μυκόνου, πρωτοπόρος στις νέες καινοτομίες και με υψηλό αίσθημα οικολογικής ευθύνης, εκτελεί εργασίες καθαρισμού των παραλιών του νησιού μας 7 χρόνια τώρα, με τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα μηχανήματα, ίδια με αυτά που καθαρίζουν τις παραλίες σε παγκόσμιους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς.

Οι εργασίες γίνονται με την μέθοδο της κοσκίνισης της άμμου, πάντοτε σε απόσταση από το κύμα, από εκτάσεις με κρινάκια της άμμου (Pancratium Maritimum) από δένδρα ή από βραχώδεις εξάρσεις. Μετά την απομάκρυνση μεγάλου όγκου προϊόντων αναμόχλευσης, επιτρέπεται στην καθαρή άμμο καθώς και σε όλους τους μικροοργανισμούς να επιστρέψουν στο φυσικό τους παράλιο περιβάλλον. Η απομάκρυνση ρυπογόνων υλικών βοηθά στην ανανέωση των οικοσυστημάτων, ενώ αποκλείει την επιστροφή των παράλιων απορριμμάτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι εργασίες δεν απειλούν την αναπαραγωγή της χελώνας Caretta Caretta. Η περίοδος επώασης του είδους είναι από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, μήνες κατά τους οποίους τα θηλυκά βγαίνουν στην παραλία για να αποθέσουν τα αυγά.

Ολόκληρη η εργασία γίνεται υπό την αυστηρή επιτήρηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Η διάστρωση των ακτών μετά τον καθαρισμό γίνεται με ελεύθερη πίεση χωρίς να απειλείται η όποια έμβια παρουσία, επιτρέποντας στην ανανέωση, την ανάδευση και τον αερισμό των χαμηλότερων στρωμάτων της άμμου, εργασίες που τον χειμώνα συντελούνται με φυσικό τρόπο μέσω του χειμερινού παράκτιου κύματος. Όλες οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 - ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020.