παραλια καθαρισμός

Καθαρισμός των Παραλιών από τον Δήμο Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου, πρωτοπόρος στις νέες καινοτομίες και με υψηλό αίσθημα οικολογικής ευθύνης, εκτελεί εργασίες καθαρισμού των παραλιών του νησιού μας 7 χρόνια τώρα, με τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα μηχανήματα, ίδια με αυτά που καθαρίζουν τις παραλίες σε παγκόσμιους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς.

Πέμπτη, 20/05/2021 - 01:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο παραλια καθαρισμός