Επιτυχής ένταξη με χρηματοδότηση 150.000 ευρώ για το έργο του Δήμου Μυκόνου «Εφαρμογες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου»

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 11/04/2019 - 14:29

Ακόμη μια επιτυχία του Δήμου Μυκόνου με την ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου
«Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού
αποθέματος της Μυκόνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020.

Εντάχθηκε πρόσφατα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020 και με
πολύ καλή βαθμολογία, η πρόταση υλοποίησης έργου του Δήμου Μυκόνου με τίτλο
«Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του
πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου», η οποία είχε υποβληθεί στην
υπ’ αριθ. ΝΑΙΓ51/2039/10-07-2017 Πρόσκληση του Προγράμματος («Ανάπτυξη
ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού
της εμπειρίας»).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.000 €, ενώ Δικαιούχος φορέας είναι ο
Δήμος Μυκόνου, με συνεργαζόμενο φορέα (στην υλοποίηση) την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων, η οποία θα διαθέσει ψηφιακό περιεχόμενο και υλικό που προέρχεται από τους
αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Μυκόνου.

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην διάθεση εφαρμογών Εικονικής
και Επαυξημένης Πραγματικότητας με στόχο την προβολή του πολιτιστικού και
τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για την
αναβάθμιση και τη βελτίωση των προσφερόμενων e-υπηρεσιών του και της προσέλκυσης
περισσότερων χρηστών e-υπηρεσιών, αλλά και τουριστών νέας γενιάς στο νησί.

Όλες οι εφαρμογές οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου αποτελούν ψηφιακές
εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής (state of the art) και
στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου στους κρίσιμους αναπτυξιακούς άξονες:

1. της μεταστροφής σε πιο ποιοτικές και σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα και
με το στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου (2015-2019) και
2. της αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος του Νησιού της Μυκόνου, το οποίο
είναι ο τουρισμός, σε συνδυασμό με τον πολιτισμό.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη των παρακάτω ψηφιακών εφαρμογών:

1. Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας "Mykonos AR Augmented Reality".
2. Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας "Mykonos Giants Hunt".
3. Εφαρμογή 3D παιχνιδιού «Gaming Delos: the myths».

Η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, θα
συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας του Δήμου
Μυκόνου, αλλά και στην επίτευξη των ειδικών θεματικών και ειδικών στόχων, τόσο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», όσο και των τιθέμενων στόχων για
εκσυγχρονισμό και παροχή ολοκληρωμένων e-υπηρεσιών προς τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής "A digital Agenda for Europe" και της "Εθνικής Ψηφιακής
Στρατηγικής 2016-2021".

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά:

“H Εικονική και η Επαυξημένη Πραγματικότητα αποτελούν μια νέα πρόκληση για την
τουριστική, ιστορική και πολιτιστική προβολή του Δήμου Μυκόνου παγκοσμίως.
Μας δίνουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να απευθυνθούμε σ' ένα ευρύτερο, πιο
δυναμικό και με μεγαλύτερες απαιτήσεις κοινό, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε νέα κανάλια
επικοινωνίας και προβολής με εκατομμύρια δυνητικούς επισκέπτες.
H παρούσα Δημοτική Αρχή ατενίζοντας το μέλλον στοχεύει στην εκμετάλλευση του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Μυκόνου στους τομείς του πολιτισμού και του
τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και διεθνώς και στην
δημιουργία νέων e-υπηρεσιών και e-περιεχόμενου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από tablets και έξυπνα τηλέφωνα.”

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ