προβολή πολιτιστικό τουριστικό απόθέμα

Επιτυχής ένταξη με χρηματοδότηση 150.000 ευρώ για το έργο του Δήμου Μυκόνου «Εφαρμογες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου»

Ακόμη μια επιτυχία του Δήμου Μυκόνου με την ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου
«Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού
αποθέματος της Μυκόνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020.

Πέμπτη, 11/04/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο προβολή  πολιτιστικό τουριστικό  απόθέμα