Ανοίγει ο δρόμος για υπηρεσίες της Περιφέρειας στη Μύκονο

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 27/03/2014 - 22:46

Με διευρυμένη πλειοψηφία των μελών του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με την υπ΄αριθμ. 175/2013 απόφαση, ενέκρινε το νέο Οργανισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Με το Προεδρικό Διάταγμα 130/2010 το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δημιουργήσει στην αρχή του θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης τον Οργανισµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επάνω σε ένα πανελλαδικό πρότυπο και ως εκ τούτου περιείχε πληθώρα σφαλµάτων, παραλείψεων και επικαλύψεων. Η νησιωτική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιµετωπίστηκε διαφορετικά µόνο όσον αφορά στον καθορισµό της έδρας των έξι Γενικών ∆ιευθύνσεων εκ των οποίων οι τρεις ορίστηκε ότι θα εδρεύουν στη Σύρο και οι τρεις (3) στη Ρόδο. Και πάλι όµως το ζήτηµα της διάρθρωσης των υπηρεσιών αντιµετωπίστηκε µάλλον πρόχειρα χωρίς να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες του νησιωτικού χώρου.

Μια παράλειψη στο Προεδρικό Διάταγμα την οποία είχε επισημάνει ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο περιφερειακός σύμβουλος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς ήταν η παντελής απουσία πρόβλεψης αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας στη Μύκονο, αντίθετα από ότι συμβαίνει με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες, με αποτέλεσμα και πάλι οι κάτοικοι της Μυκόνου και οι διοικητικές τους ανάγκες να υπάγονται στην Ερμούπολη. Ο κ. Κουκάς, ο οποίος συμμετείχε εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας στην επιτροπή επεξεργασίας και τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας, είχε προτείνει και διεκδικήσει στην τροποποίηση να προβλεφθούν υπηρεσίες της Περιφέρειας και στη Μύκονο. Ο κ. Κουκάς επίμονα την τελευταία τριετία είχε υπερασπίσει την άποψη του αυτή, στην οποία ήταν σύμφωνος και ο περιφερειακός σύμβουλος Μυκόνου της πλειοψηφίας κ. Μαργάρας.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση στη Ρόδο και έπειτα από μακρά διαβούλευση το Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε το νέο του Οργανισμό στη λογική της πλήρους αντιστοίχισης των υπηρεσιών Σύρου και Ρόδου, ό οποίος πλέον μένει να εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα και με την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κουκά, στην τροποποίηση συμπεριλήφθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου:

 Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Οικονοµικού,
 Γραφείο Πληροφορικής,
 Γραφείο Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας,
 Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας,
 Τµήµα Κτηνιατρικής,
 Τµήµα Ανάπτυξης,
 Γραφείο Τουρισµού, Αθλητισµού, ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης,
 Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας,
 Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας,
 Τµήµα Μεταφορών και Επικοινωνιών και
 Γραφείο Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α).

Μετά και την αναμενόμενη έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, θα ανοίξει ο δρόμος για την εγκατάσταση και στελέχωση των υπηρεσιών αυτών στη Μύκονο, διορθώνοντας μια αδικία δεκαετιών εις βάρος των Μυκονιατών.