Κουκάς Περιφέρεια Υπηρεσίες Μύκονο

Ανοίγει ο δρόμος για υπηρεσίες της Περιφέρειας στη Μύκονο

Με διευρυμένη πλειοψηφία των μελών του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με την υπ΄αριθμ. 175/2013 απόφαση, ενέκρινε το νέο Οργανισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Με το Προεδρικό Διάταγμα 130/2010 το Υπουργείο Εσωτερικών είχε δημιουργήσει στην αρχή του θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης τον Οργανισµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επάνω σε ένα πανελλαδικό πρότυπο και ως εκ τούτου περιείχε πληθώρα σφαλµάτων, παραλείψεων και επικαλύψεων.

Πέμπτη, 27/03/2014 - 22:46
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Κουκάς Περιφέρεια Υπηρεσίες Μύκονο