«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Εκτυπώσιμη μορφή
Παρασκευή, 09/07/2021 - 01:00

Ο Δήμος Μυκόνου, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας του νησιού, προμηθεύτηκε κατόπιν διαγωνισμού ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς τους δημότες με την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυκόνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 198.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 150.000,00 ευρώ προέρχονται από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και τα 48.400,00 ευρώ από ιδίους πόρους.

Το όχημα παραδόθηκε με τα ακόλουθα παρελκόμενα:

· Πλήρη εφεδρικό τροχό, όμοιο με τους βασικούς περιλαμβανόμενους, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
· Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που ανταποκρίνονται επαρκώς στην κατάσταση του οχήματος, γρύλος, τάκοι κ.ά.
· Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).
· Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
· Τρίγωνο βλαβών.

Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής κατέθεσε αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών για το χειρισμό και τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κουκάς, τόνισε:

«Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής μας Αρχής είχαμε δεσμευτεί ότι θα δώσουμε έμφαση στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.