ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο Δήμος Μυκόνου, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας του νησιού, προμηθεύτηκε κατόπιν διαγωνισμού ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς τους δημότες με την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυκόνου.

Παρασκευή, 09/07/2021 - 01:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ