προστασία του περιβάλλοντος blue islands

Ο Δήμος Μυκόνου στην πρώτη γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος

Ο Δήμος Μυκόνου συμμετέχει επιτυχώς ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο BLUE ISLANDS με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης του όγκου των αποβλήτων που προκύπτουν από την κατακόρυφη αύξηση των επισκεπτών κατά τη τουριστική περίοδο.

Πέμπτη, 04/04/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο προστασία του περιβάλλοντος blue islands