ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ»

Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση και η επέκταση των μονάδων διύλισης ΔΕΥΑΜυκόνου με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας διυλιστηρίου η οποία τέθηκε σεπαράλληλη λειτουργία με τις υπάρχουσες δύο μονάδες στο υφιστάμενο κτίριοστο διυλιστήριο της Άνω Μεράς.

Τρίτη, 22/06/2021 - 01:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ