Υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή γηπέδων καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης περιοχής «Λάκκας» Χώρας Μυκόνου».

Εκτυπώσιμη μορφή
Παρασκευή, 16/04/2021 - 01:00

Ο Δήμος Μυκόνου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Λάκκα της Χώρας Μυκόνου.

Ειδικότερα, αντικείμενο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αποτελεί η ανάληψη από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου αρμοδιότητας για την υλοποίηση των εργασιών:

• Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις κατακερματισμένων δαπέδων
• Κατασκευή νέων αθλητικών δαπέδων
• Επίστρωση αγωνιστικού χώρου με ελαστικό τάπητα
• Τοποθέτηση στυλοβατών και πινάκων καλαθοσφαίρισης
• Τοποθέτηση συγκροτήματος πετοσφαίρισης
• Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού
• Ενίσχυση πρασίνου - φυτεύσεις

Στο πλαίσιο του έργου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει, με το ποσό των 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τις εργασίες επισκευής/συντήρησης προκειμένου να καταστεί το έργο λειτουργικό, να μεριμνήσει για την λήψη αδειοδοτήσεων με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων και να συντάξει τη μελέτη και την κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης.

Επίσης, στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνονται, η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου και η επίβλεψη του έργου, η παρακολούθηση και η αντίστοιχη εκτέλεση πληρωμών του έργου και η συμμετοχή με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Ο Δήμος Μυκόνου αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε τρόπο στην υλοποίηση του έργου παρέχοντας έγκαιρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την αναγκαία πληροφόρηση για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου, να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του, μέχρι την ημερομηνία ισχύος που έχει οριστεί στη σύμβαση.

Επιπλέον, ο Δήμος Μυκόνου θα συμμετέχει με ένα εκπρόσωπο στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και στην διαδικασία διοικητικής παραλαβής για χρήση ως φορέας, που μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, θα αναλάβει την χρήση του έργου.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου μέχρι του ποσού αυτού.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κουκάς, τόνισε ότι:

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση των υποδομών και να υλοποιούμε ένα στοχευμένο σχέδιο ενίσχυσης αλλά και δημιουργίας των αθλητικών υποδομών.
Γιατί, πέρα ότι αυτό αποτελεί μια διαχρονική μας δέσμευση, συντελεί σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε το σύνολο των υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων σε όλα τα επίπεδα και έχουμε διαμορφώσει μία ουσιαστική και συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία είναι σταθερά αρωγός σε κάθε σχετική μας προσπάθεια, κάτι για το οποίο θα ήθελα και προσωπικά να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο.»