Τοποθέτηση 2 νέων δεστρών στο νέο λιμένα στον Τούρλο.

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 07/10/2021 - 01:00

O Δήμος Μυκόνου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του προχωρά στην τοποθέτηση 2 νέων δεστρών στο νέο λιμένα στον Τούρλο. Οι συγκεκριμένες δέστρες έχουν διπλάσια ελκτική ικανότητα (200tn) από τις υφιστάμενες με αποτέλεσμα ο νέος λιμένας να έχει την δυνατότητα να υποδέχεται τα όλο και αυξανόμενα μεγέθη πλοίων που προσεγγίζουν το νησί μας. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσδεσης σε πλοία τόσο της ακτοπλοΐας, όσο και της κρουαζιέρας.

Επίσης εκτελείται αντίστοιχο έργο στο δυτικό ακρομώλιο εντός της ζώνης πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων (schengen) στο νέο λιμένα, με την τοποθέτηση δεστρών διπλάσιας ελκτικής ικανότητας για την αποκατάσταση προβλημάτων που προκάλεσαν ισχυροί άνεμοι Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, εκπόνησε μελέτη, έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, και ανέθεσε την εκτέλεση ενός έργου, διαδικασία fast track για τα ελληνικά δεδομένα, για να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών. Το συνολικό κόστος του έργου για την κατασκευή και των τεσσάρων δεστρών ανέρχεται πλέον των 50.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και έγινε με τη μέριμνα του προέδρου του ΔΛΤΜ Takhs Maneshs και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου.

Με σοβαρότητα και συνέπεια προχωράμε σε στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών του τόπου μας.