Συμμετοχή Κ. Κουκά στην πλατφόρμα για τον τομέα του Τουρισμού (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Δευτέρα, 17/02/2014 - 00:00

Στις 17 Φεβρουρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον τομέα του Τουρισμού, στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020. Στην συνάντηση, στην οποία μετείχε ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον τομέα Τουρισμού και τον τομέα Πολιτισμού, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων του τομέα, Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ/ΤΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα του Τουρισμού, επιχειρήσεις καθώς και εκπρόσωποι Περιφερειών και μη κερδοσκοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και αναδείχθηκαν ορισμένα σημαντικά ζητήματα.

O τουρισμός παρότι χαρακτηρίζεται ως η «βαριά βιομηχανία» της χώρας και αναγνωρίζεται ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας εθνικής προτεραιότητας, δεν έχουμε ακόμη επιτύχει να διαμορφώσουμε μια στρατηγική που να οδηγείται από την έρευνα και καινοτομία, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ανάδειξη των μοναδικών περιφερειακών χαρακτηριστικών της, με την κεφαλαιοποίηση και προστασία της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του ήλιου, της ακτογραμμής, των νησιών και της θάλασσας, του πλούσιου εσωτερικού ανάγλυφου και του αγροδιατροφικού μας μοντέλου, αλλά και παράλληλη αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων, εδαφικής συνοχής, περιβαλλοντικής προστασίας κλπ.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας θεωρεί πως μπορεί και πρέπει να συμβάλει σε αυτή την πρόκληση, κύρια μέσω της αξιοποίησης της Έρευνας και Καινοτομίας στην ενδυνάμωση και «ευφυή διασύνδεση» των παραδοσιακών κρίκων στις αλυσίδες αξίας του τουρισμού.

Μέσω της παρούσας διαβούλευσης, ο στόχος της ΓΓΕΤ είναι να αναζητήσει - σε συνεργασία κυρίως με τους εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας, των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας και του ερευνητικού οικοσυστήματος - εστίες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στη συνέχεια να τις αναδείξει και να τις υποστηρίξει μέσω της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας. Με τον κατάλληλο δε συντονισμό εθνικών και περιφερειακών δράσεων ελπίζουμε ότι θα επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή ανταπόδοση στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Τα μέλη της πλατφόρμας θα ενημερώνονται για το σύνολο τις διαδικασίας και για ενδεχόμενη επόμενη συνάντηση της Ολομέλειας (αφού θα έχει δημιουργηθεί ένα επόμενο « συνθετικό» κείμενο).