Πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για τη σήμανση, τη στείρωση και τον εμβολιασμό των αδέσποτων γατών στην νήσο Δήλο

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 03/11/2022 - 00:00

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εθελοντικής δράσηςπερισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού καιπαρακολούθησης των αδέσποτων γατών που διαβιούν στη νήσο Δήλο.Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τουΕπιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώωνσυντροφιάς του Δήμου Μυκόνου, με την άδεια και την απαραίτητησυνδρομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και κατόπιν έγκρισηςτου ΓΕΩΤ.Ε.Ε., από εθελοντές ευρωπαίους κτηνιάτρους.Ειδικότερα, ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε στην προμήθεια τουαπαραίτητου υγειονομικού εξοπλισμού προκειμένου να διευκολυνθεί ηδιαδικασία, καθώς και στην προμήθεια εμβολίων κατά της λύσσας καιμικροτσίπ ευρωπαϊκών προδιαγραφών mini για γάτες, συνολικήςαξίας 4.500 ευρώ, για την υλοποίηση αυτής της εθελοντικής δράσης.Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο έλεγχος τουυπερπληθυσμού των γατών, ώστε να προωθηθεί η ευζωία τους και ναανακτηθεί η ισορροπία μεταξύ των ειδών της πανίδας του ευαίσθητουοικοσυστήματος της νήσου Δήλου.Η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος οφείλεται στην εξαιρετικήσυνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου, της Εφορείας ΑρχαιοτήτωνΚυκλάδων και των εθελοντών.