Ο Δήμαρχος Μυκόνου εκπρόσωπος των 34 νησιωτικών Δήμων στην 5η συνεδρίαση του επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Δευτέρα, 24/06/2019 - 14:29

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Σύρο η 5η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Στη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Νοτίου Αιγαίου εκπροσωπώντας τους 34 νησιωτικούς μας Δήμους.

Με τη συμμετοχή στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, κ. Γιώργου Χατζημάρκου, συζητήθηκαν αναλυτικά όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και εξετάστηκαν θέματα για το τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει την περίοδο 2021-2027.

Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν στοιχεία, αποτελέσματα και αριθμοί αναφορικά με την πορεία και την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 από όλους τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2018 και την πρόοδο υλοποίησης στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη.

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης/ Επικαιροποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος καθώς και ενημέρωση αναφορικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021-2027.

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά:

«Στη συνεδρίαση της Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Νοτίου Αιγαίου, είχαμε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε την επιτυχημένη πορεία των νησιωτικών Δήμων και την πρόοδό τους από τη συμμετοχή και την υλοποίηση έργων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η Μύκονος είναι ένας από τους νησιωτικούς Δήμους που εντάχθηκαν με επιτυχία και έχουν θέσει τις βάσεις για τη συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και μελλοντικά. Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής παραμένει η αναβάθμιση των υποδομών του νησιού μας μέσα από έργα και η συνεχής βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων του.»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ