Μύκονος: προχωρούν τα πολεοδομικά σχέδια Γι τη προστασία του οικισμού της Χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Δευτέρα, 13/02/2023 - 00:00

Ο καθορισμός των χρήσεων γης, αλλά και των μορφολογικών περιορισμών του παραδοσιακού μας οικισμού της Χώρας Μυκόνου, απαιτεί επικαιροποίηση, ρεαλιστική αντιμετώπιση, ξεκάθαρα όρια και κανόνες, που η παραβίασή τους θα επιφέρει και τις ανάλογες κυρώσεις.

Μια προοπτική που φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για τη Μύκονο, η οποία θα πρέπει να πορευθεί σε μια συγκεκριμένη πολεοδομική κατεύθυνση, περιορίζοντας την άναρχη δόμηση.

O Δημάρχος Κωνσταντίνος Κουκάς δήλωσε σχετικά:

"Το συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων αποτελεί ένα από τα αντικείμενα της Ερευνητικής ομάδας του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το οποίο συνεργάζεται στενά ο Δήμος Μυκόνου. Ο καθορισμός των χρήσεων γης, αλλά και των μορφολογικών περιορισμών του παραδοσιακού μας οικισμού της Χώρας Μυκόνου, απαιτεί επικαιροποίηση, ρεαλιστική αντιμετώπιση, ξεκάθαρα όρια και κανόνες, που η παραβίασή τους θα επιφέρει και τις ανάλογες κυρώσεις.
Το συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων αποτελεί ένα από τα αντικείμενα της Ερευνητικής ομάδας του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με το οποίο συνεργαζόμαστε.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τα σχετικά αποτελέσματα."
Η διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και η διαφύλαξη του μοναδικού χαρακτήρα της Χώρας αποτελεί σταθερή μας επιδίωξη.