Μύκονος: Προμήθεια 2.000 rapid test

Εκτυπώσιμη μορφή
Τρίτη, 29/12/2020 - 00:00

O Δήμος Μυκόνου σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του για την καλύτερη δυνατή προστασία της δημόσιας υγείας, προχώρησε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στην προμήθεια 2.000 συστημάτων ταχείας διαδικασίας (Rapid Test) για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου SARS-COV-2 για τους πολίτες, και απολυμαντικών/αντισηπτικών gel χεριών, καθώς και ανταλλακτικών spray εξυγίανσης αέρα για τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου.

Αναφορικά με τα συστήματα ταχείας ανίχνευσης (Rapid Test), αξίζει να σημειωθεί πως το κάθε σύστημα ανίχνευσης έχει κλινική ειδικότητα 99,8%, δυνατότητα εκτέλεσης με ρινοφαρυγγικά δείγματα, άμεσο αποτέλεσμα σε 15 λεπτά από την τοποθέτηση του δείγματος, εύκολη ανάγνωση του αποτελέσματος, είναι εύκολο στη χρήση χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος εξειδικευμένος εξοπλισμός και μπορεί να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 2ο C ως 30ο C, μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Η συγκεκριμένη δαπάνη ανέρχεται στα 14.840,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(6%) και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών και, επίσης, βαρύνεται για κάθε ζημιά, που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του, κατά την μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στον χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Μυκόνου.

Επιπρόσθετα, το ποσό της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια των απολυμαντικών/ αντισηπτικών gel χεριών και των ανταλλακτικών spray εξυγίανσης αέρα για τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου ανέρχεται στα 9.222,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%).

Σε σχετική του δήλωση ο Κ. Κουκάς τόνισε:

«Η θωράκιση της δημόσιας υγείας και η καλύτερη δυνατή πρόληψη αποτελούν βασικό μέλημα της δημοτικής μας αρχής από την πρώτη ημέρα έναρξης της πανδημίας.
Σε λίγες ημέρες θα έχουμε 2000 rapid tests για την πραγματοποίηση των απαραίτητων δειγματοληπτικών ελέγχων στο νησί, καθώς και επιπλέον αντισηπτικά/απολυμαντικά για την προστασία των εργαζομένων, αλλά και των επισκεπτών των υπηρεσιών του Δήμου.