Κων/νος Κουκάς: “Οι Δήμοι πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα δημόσια έργα”

Εκτυπώσιμη μορφή
Δευτέρα, 23/11/2020 - 00:00

Mε αφορμή τη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την “Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο και λοιπές διατάξεις”, ο δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, ως μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, πρότεινε, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στην ΚΕΔΕ, οι τοπικοί Δήμοι να έχουν τον πρώτο λόγο στα τυχόν ανταλλάγματα χρήσεων παραλίας και αιγιαλού, αλλά και στις παρεμβάσεις επενδυτών στο δημόσιο χώρο, που θα προκύπτουν, με συμμετοχή και απόφαση και του αρμόδιου οικείου Δήμου, βάσει των ισχυόντων νόμων και των σχετικών υφιστάμενων αξιών.

Ο κ. Κουκάς. δήλωσε σχετικά:

“Οι δήμοι γνωρίζουν το χώρο τους και τις δυνατότητες του. Έτσι μπορούν να τον προστατέψουν ή να τον αξιοποιήσουν καλύτερα.Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως και να ζητείται απαραιτήτως η γνώμη της για τα έργα, ιδιωτικά και δημόσια, που σχεδιάζει ή εγκρίνει η Πολιτεία. Όλα τα έργα και οι κάθε είδους παρεμβάσεις, έχουν σαφή επίπτωση στο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα του κάθε νησιού, καθώς και στο περιβάλλον του. Αυτή πρέπει να είναι μια απαράβατη αρχή, εφόσον μιλάμε για αποκέντρωση και ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”,