Η «ναυαρχίδα» του τουρισμού εστιάζει στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 02/09/2021 - 01:00

ΗΜύκονος, όντας ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με εκατομμύρια επισκέπτες σε κάθε σεζόν, δίνει έμφαση στην δημιουργία κατάλληλων προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης για τα ΑμεΑ.

Η δυνατότητα οι οδηγοί ΑμεΑ, κάτοικοι ή επισκέπτες του νησιού, να σταθμεύουν σε κεντρικά σημεία του νησιού, αλλά και σε χώρους πλησίον δημοτικών κτηρίων και χώρων πολιτισμού, με ασφάλεια και με σύγχρονες προδιαγραφές, αναμένεται να δοθεί, μετά και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου, με την οποία εγκρίθηκε η μεγάλη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αφορά στη χωροθέτηση ειδικών θέσεων στάθμευσης, για πολλαπλά σημεία σε όλο το εύρος του νησιού.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Δήμος Μυκόνου διαθέτει ήδη χωροθετημένες θέσεις ΑμεΑ, ωστόσο με τη νέα μελέτη, προβλέπονται θέσεις σε νέα σημεία, ή αλλαγές σε σημεία που υφίστανται ήδη, ωστόσο έχουν διαφοροποιηθεί οι ανάγκες.

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητας εν γένει στο νησί, έχουν υπάρξει περαιτέρω ενέργειες, όπως ενδεικτικά η εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αλλά και η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στις παραλίες του νησιού, αλλά και η συμμετοχή του Δήμου στην πλατφόρμα «EXTRAMILERS» με επίκεντρο την ενημέρωση και την προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στο νησί της Μυκόνου.

Πρόσβαση στους δύο βασικούς οικισμούς Χώρας και Άνω Μεράς

Όσον αφορά στις ειδικές θέσεις στάθμευσης και όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς το νησί της Μυκόνου έχει μια ιδιαίτερη ιδιομορφία ως προς το υπέδαφος με αρκετές ανηφόρες και κατηφόρες, η επιλογή σημείων για την δημιουργία κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ είναι περιορισμένη, αφού πρέπει η στάθμευση και η μετακίνηση των ΑμεΑ να είναι εύκολη, απρόσκοπτη και λειτουργική.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε απολύτως απαραίτητη η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στα παρακάτω κεντρικά σημεία του νησιού.

Για την Άνω Μερά, προτείνεται η χωροθέτηση τεσσάρων θέσεων έμπροσθεν της πλατείας και παραπλεύρως από το Μοναστήρι, δεδομένου, ότι, όπως επισημαίνεται, στο σημείο αυτό υπάρχει λιγότερη κλίση ως προς το έδαφος σε σχέση με τον υπόλοιπο χώρο και υπάρχει διαθέσιμο άνοιγμα, χωρίς ανύψωση εδάφους με σκαλοπάτι, αρκετά ευρύχωρο για την ελεύθερη όδευση αμαξιδίου, με στόχο η πρόσβαση για το Μοναστήρι αλλά και για την πλατεία να μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα. Δύο εκ των τεσσάρων θέσεων θα δημιουργηθούν για αποκλειστική χρήση των επισκεπτών του Μοναστηρίου, που θα διαχωρίζονται με ειδική σήμανση.

Επιπλέον, για την Άνω Μερά, προτείνεται η δημιουργία δυο κοινόχρηστων θέσεων ΑμεΑ στην πίσω πλευρά της πλατείας και έμπροσθεν της Παιδικής Χαράς. Στο σημείο εκείνο υπάρχει ήδη και ράμπα για την εύκολη πρόσβαση των αμαξιδίων στην πλατεία.

Στην περιοχή της Χώρας Μυκόνου, προτείνεται, προαιρετικά, η δημιουργία μια κοινόχρηστης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πλατεία Μαντώ όπισθεν του αγάλματος ώστε η πρόσβαση των ΑμεΑ να είναι εύκολη και όσο πιο κοντά είναι εφικτό στον οικισμό της Χώρας.

Επίσης, η μελέτη συνιστά τη δημιουργία τριών κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ πίσω από τους Μύλους και αντίστοιχα την κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στο σημείο εκείνο, ώστε η πρόσβαση των ΑμεΑ να είναι εύκολη τόσο στο χώρο των Μύλων όσο και προς τα σκαλοπάτια που οδηγούν στη Μικρή Βενετία και που μελλοντικά πρόκειται να τοποθετηθεί αναβατόριο για αμαξίδια. Δεδομένου, ότι «τρέχει» ήδη η διαδικασία για το έργο συνολικής ανάπλασης της περιοχής των Ανεμόμυλων της Μυκόνου, η υπηρεσία προτείνει οι συγκεκριμένες θέσεις να ενταχθούν, να προσαρμοστούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

Ταυτόχρονα και σε ό,τι αφορά στην περιοχή της Χώρας, προτείνεται προαιρετικά μια θέση από την είσοδο του ΟΤΕ έμπροσθεν του Ξενοδοχείο ΛΗΤΩ εφόσον δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων ούσα οδός διπλής κατεύθυνσης, όπως επίσης δύο θέσεων και στη θέση «Φάμπρικα», εφόσον επίσης δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Προσβάσιμη στάθμευση στις παραλίες της Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψιν την τεράστια ετήσια επισκεψιμότητα του νησιού και την κυκλοφοριακή επιβάρυνση που αυτή προκαλεί, η μελέτη προβλέπει την δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ και στην ευρύτερη περιοχή των παραλιών της Μυκόνου.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Κόρφου, προτείνεται η δημιουργία δυο κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του ΚΙΤΕ.

Για την περιοχή του Ορνού, προτείνεται η δημιουργία μιας θέσης έμπροσθεν της παραλίας στο χώρο που ήδη διατίθεται για στάθμευση. Παράλληλα, προτείνεται η οργάνωση της στάθμευσης στο συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο ώστε ο χώρος αξιοποιηθεί και να διαμορφωθεί με θέσεις στάθμευσης όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Στην περιοχή του Καλαφάτη Προτείνεται η δημιουργία δυο θέσεων ΑμεΑ εντός του διαθέσιμου χώρου στάθμευσης.

Εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις δημοτικές δομές και στις πύλες εισόδου/εξόδου

Πρόβλεψη για την στάθμευση των ατόμων με δυσκολίες στην μετακίνηση, γίνεται στο πλαίσιο της μελέτης και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις δομές του Δήμου Μυκόνου.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία μιας θέσης ΑμεΑ παραπλεύρως του Δημαρχείου Μυκόνου και έμπροσθεν του κτιρίου Μαύρου στην πλατεία και αντίστοιχα προτείνεται η κατασκευή ράμπας ή αναβατορίου για αμαξίδια όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα δημοτικά κτίρια και τις υπηρεσίες αντίστοιχα.

Επίσης, η μελέτη προτείνει τη δημιουργία μιας κοινόχρηστης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στην περιοχή Αργύραινα και αντίστοιχα προτείνεται η κατασκευή ράμπας για αμαξίδια όπου κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση.

Για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, προτείνεται η δημιουργία δυο κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, μια έμπροσθεν και μια παραπλεύρως, όπου υπάρχει ήδη ράμπα για αμαξίδια ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση εντός του κτιρίου.

Ταυτόχρονα, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα ΑμεΑ και στις πύλες εισόδου και εξόδου από το νησί, στο πλαίσιο της μελέτης προτείνεται η χωροθέτηση τριών ειδικών θέσεων στάθμευσης, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, όπως επίσης προτείνονται θέσεις στην παράκτια περιοχή του νησιού στην θέση Κολοκύθα, στον κοινόχρηστο ελεύθερο χώρο στάθμευσης στο Παλιό Λιμάνι και στην περιοχή στάθμευσης στο Νέο Λιμάνι στον Τούρλο όπου αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μυκόνου.