Ετήσια Εκπαίδευση Ομάδας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου στα θέματα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 18/11/2021 - 17:54

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, στα πλαίσια της έμπρακτης ευαισθησίας του σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και έχοντας σαν γνώμονα την ουσιαστική κατάρτιση όλων στα θέματα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, την αναγκαία οργάνωση του ΔΛΤ, αλλά και την επιμόρφωση των συμπολιτών μας οι οποίοι συμμετέχουν ως εθελοντές στην αντίστοιχη ομάδα άμεσης επέμβασης, οργάνωσε την ετήσια εκπαίδευση της εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 10η και 11η Νοεμβρίου.

Συνεργάτης στο εγχείρημα ήταν η εξειδικευμένη επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για αντίστοιχα θέματα "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" την οποία εμπιστευόμαστε τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό . Ειδική μνεία πρέπει να δοθεί στην παρουσία και την ενεργό συμμετοχή των περισσότερων από ποτέ στελεχών του Λιμεναρχείου Μυκόνου συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου του Λιμενάρχη, καθώς και της πληθώρας εθελοντών του Νησιού μας. Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, ενώ στα πλαίσια του δεύτερου εκτελέστηκε και άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Η θεωρητική εκπαίδευση διεξήχθη την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. Κατά τη διάρκειά της, αναλύθηκαν πολλά θέματα εκ των οποίων τα κυριότερα αφορούσαν στα πιθανά σενάρια διαρροής ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις μεθόδους αντιμετώπισης που συνιστώνται ανάλογα με το είδος του περιστατικού, με την σωστή επιλογή των αντιρρυπαντικών υλικών και μέσων από αυτά που διαθέτει από ετών το ΔΛΤ Μυκόνου εντός τριών (3) Εμπορευματοκιβωτίων, προκειμένου η αντιμετώπιση της όποιας ρύπανσης να γίνει σωστά και γρήγορα, ενώ επίσης προβλήθηκε και οπτικοακουστικό υλικό από άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης σε άλλη εγχώρια λιμενική εγκατάσταση.

Σε συνέχεια των όσων είχαν αναλυθεί κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, την επομένη, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα η πρακτική εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.
Αρχικώς, έγινε παρουσίαση του εξοπλισμού που έχουμε στη διάθεση μας και εξηγήθηκε η χρησιμότητα του και ο σωστός τρόπος χρήσης του συνόλου του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού που διαθέτουμε, σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος θαλάσσιας ρύπανσης.

Εν συνεχεία και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, με την ένταση του ανέμου να αγγίζει ακόμη και τα 8 Μποφόρ, οργανώθηκε και εκτελέστηκε η άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από άγνωστο σκάφος που ελλιμενιζόταν στο Νέο Λιμένα Μυκόνου.

Παρόλη τη δυσκολία που επέβαλαν οι καιρικές συνθήκες, η προσέλευση και η συμμετοχή των εθελοντών ήταν μεγάλη και ως εκ τούτου η Ομάδα Αντιρρύπανσης, προέβη στην παρέαση και αγκυροβόληση 150 μέτρων πλωτών φραγμάτων, με στόχο τον εγκλωβισμό της υποτιθέμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Λιμεναρχείου Μυκόνου ήταν καθοριστική, αφού εκτός του προσωπικού του διέθεσε και κατάλληλο όχημα για την έλξη της μπαγκαζιέρας του Δ.Λ.Τ..

Επίσης εννοείται ότι χωρίς τη βοήθεια των εθελοντών μας που αποτελούντο και από αλιείς, λατζέρηδες, αλλά και από ανεξάρτητους συμπολίτες μας, όπως αυτός που διέθεσε το σκάφος του για την παρέαση των πλωτών φραγμάτων, δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχία η εν λόγω δραστηριότητα.

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην Εκπαίδευση, δηλώνοντας εμφανώς ικανοποιημένος και από το υψηλό επίπεδο συμμετοχής, αλλά και από το επίπεδο της ετοιμότητας του εξοπλισμού του Δ.Λ.Τ., έχοντας τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του και με την συμβολή του εκπαιδευμένου προσωπικού του Δ.Λ.Τ., θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με στόχο την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλων των περιοχών ευθύνης μας, αλλά και της υπόλοιπης παράκτιας ζώνης του Νησιού της Μυκόνου