Επισκευές στον φάρο στο παλιό λιμάνι της Μυκόνου

Εκτυπώσιμη μορφή
Πέμπτη, 04/11/2021 - 00:00

Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την επισκευή του Φάρου στο παλιό Λιμάνι, λόγω επικινδυνότητας όπως έκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Το έργο συνολικής αξίας 24.468,70€ που χρηματοδοτεί πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται απο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, το Λιμεναρχείο και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη καθαιρεθεί όλα τα στατικώς ανεπαρκή τμήματα και εν συνεχεία σκυροδετηθεί εκ νέου σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης.
Οι εργασίες πραγματοποιούνται με απόλυτη ασφάλεια καθώς και με την ελάχιστη δυνατή όχληση για τους δημότες και τους επισκέπτες.