Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης απο το Δήμο Μυκόνου στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος BLUEISLANDS

Εκτυπώσιμη μορφή
Τετάρτη, 22/01/2020 - 00:00

Ο Δήμος Μυκόνου, στα πλαίσια των δράσεων του έργου “BLUEISLANDS”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020, προχώρησε στη διοργάνωση μιας ακόμη δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αυτή τη φορά με επίκεντρο τα μικρά παιδιά.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Μυκόνου και του Δημοτικού σχολείου Άνω Μεράς Μυκόνου έλαβαν μια οικολογική τσάντα (από ύφασμα) που περιελάμβανε ένα σημειωματάριο, ένα μολύβι,ένα καπέλο, χαρτομάντηλα, καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου.Παράλληλα, ενημερώθηκαν σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις του έργου “BLUEISLANDS” και τις προτεινόμενες λύσεις στο όραμα της βιώσιμης διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συμμετοχή των παιδιών σε περιβαλλοντικές και φίλο-περιβαλλοντικές δραστηριότητες αποτελεί βάση για να γνωρίσουν τον περίγυρό τους,
αντίστοιχα και το περιβάλλον. Άλλωστε αυτοί είναι που θα κληθούν να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν οι γενιές μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Μυκόνου στις 17 Δεκεμβρίου 2019 συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου “BLUEISLANDS” στη Μασσαλία με στόχο την προώθηση των δράσεων και προτεινόμενων λύσεων σχετικά με την ανάπτυξη Μεσογειακών Περιφερειών «Μηδενικών Απορριμμάτων».

Παράλληλα συμμετείχε ως εταίρος στην 7η προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση του έργου στις 18 Δεκεμβρίου 2019, όπου και παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου .Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο “BLUEISLANDS” έχει ως στόχο, μέσω της εδαφικής συνεργασίας των νησιώτικων περιοχών, να προβεί σε μια ουσιαστική καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης των αστικών στερεών και υγρών αποβλήτων που αυξάνονται κυρίως τους θερινούς μήνες, λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης, απειλώντας το περιβάλλον και κυρίως τις ακτές.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ