ΥΠΕΠΘ γυμνασίου Άνω Μερά

Ανακοινώθηκε επίσημα η απόφαση του ΥΠΕΠΘ για την ίδρυση του νέου ημερήσιου γυμνασίου στην Άνω Μερά

Η ίδρυση του υπό ανέγερση Γυμνασίου της Άνω Μεράς, από το σχολικό έτος 2019-2020, αφού ολοκληρωθεί η δωρεά και η κατασκευή του, ανακοινώθηκε επίσημα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το Δήμο Μυκόνου, τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουκά, καθώς και για όλη την κοινωνία των Μυκονιατών η επίσημη απόφαση ίδρυσης του νέου Ημερήσιου Γυμνασίου αποτελεί μια ιστορική στιγμή στον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης για το νησί μας.

Παρασκευή, 24/05/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΥΠΕΠΘ  γυμνασίου  Άνω Μερά