Υγεία Κέντρο Υγείας;

Προμήθεια από το Δήμο Μυκόνου έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου αποφάσισε την αγορά έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου, ύψους 24.800,00€, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας.

Τετάρτη, 22/04/2020 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Υγεία Κέντρο Υγείας;