Σχεδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Μυκόνου ανέπτυξε την ψηφιακή πλατφόρμα στα πλαίσια του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του νησιού και καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά

Ο Δήμος Μυκόνου έχοντας θέσει ως στρατηγική κατεύθυνση την υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με σεβασμό στις βασικές αρχές τηςβιώσιμης αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, βρίσκεται σε φάση
υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το νησί της Μυκόνου.

Τρίτη, 01/09/2020 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σχεδίο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)