συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων

Ο Δήμος Μυκόνου ενέκρινε και κατακύρωσε προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των γηπέδων του νησιού, ύψους 397.201,76€

Ο Δήμος Μυκόνου ενέκρινε και κατακύρωσε την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών γηπέδων του νησιού κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με προϋπολογισμό ύψους 397.201,76€.

Παρασκευή, 03/05/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο συντήρηση  αθλητικών εγκαταστάσεων  γηπέδων