πυροσβεστική ασφάλεια

Ο Δήμος Μυκόνου πέτυχε την παραχώρηση νέου υπερσύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος για τις ανάγκες του νησιού

Ο Δήμος Μυκόνου, πέτυχε με τη σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος την παραχώρηση ενός νέου Πυροσβεστικού υπερσύγχρονου οχήματος για τις ανάγκες πυροπροστασίας του νησιού.Η ασφάλεια και η προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών της Μυκόνου σε έκτακτες περιπτώσεις και συμβάντα πυρκαγιάς αποτελούν πρωταρχικό στόχο για το Δήμο Μυκόνου.

Τετάρτη, 22/05/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο πυροσβεστική ασφάλεια