Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αναδεικνύει την υποχρέωση και το καθήκον μας για την ουσιαστική και ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Πέμπτη, 03/12/2020 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία