μεμβρανες ΧΥΤΑ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης μεμβρανών στο ΧΥΤΑ του Δήμου Μυκόνου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης μεμβρανών στο
ΧΥΤΑ. ‘Ένα σημαντικό έργο για την περιβαλλοντική προστασία και την εναπόθεση των
απορριμμάτων.

Δευτέρα, 15/04/2019 - 14:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο μεμβρανες ΧΥΤΑ