Καλό Λιβάδι

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το Καλό Λιβάδι

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου ομόφωνα εκφράζει τη διαμαρτυρία του για τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης του παλαιόθεν δρόμου στην παραλία Καλό Λιβάδι και λαμβάνοντας υπόψη έγγραφο της πολεοδομίας Σύρου, σχετικά με την διακοπή εργασιών, που είναι σε ισχύ για το συγκεκριμένο ακίνητο ζητάει από την ΕΤΑΔ ΑΕ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση παραχώρησης του σχετικού τμήματος του παλαιού αιγιαλού και να καταγγείλει άμεσα την συναφθείσα σύμβαση μισθώσεως.

Πέμπτη, 07/04/2022 - 10:57
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Καλό Λιβάδι