Επιχορηγήσεις «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Επιχορηγήσεις ύψους 5.500.00 ευρώ για έργα πέτυχε ο Δήμος Μυκόνου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών το τελευταίο εξάμηνο

Ο Δήμος Μυκόνου πέτυχε τους τελευταίους έξι μήνες την έγκριση όλων των έργων που κατέθεσε στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του
Υπουργείου Εσωτερικών εξασφαλίζοντας σημαντικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 5.500.000 ευρώ για την υλοποίηση τους.
Μετά από συντονισμένη συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με την Τεχνική Υπηρεσία και τα Νομικά Πρόσωπά του, με στόχο τη συμμετοχή στις προσκλήσεις
που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», εξασφαλίστηκε με επιτυχία η ένταξή του λαμβάνοντας

Πέμπτη, 28/03/2019 - 13:29
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Επιχορηγήσεις «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»