Επίσκεψη Αν. Υπουργός εσωτερικών

«ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 18 ΕΚ. ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»

Σήμερα, 19/10/2021 επισκέφτηκε το Δήμο Μυκόνου ο Αν. ΥπουργόςΕσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας στα πλαίσια της έγκρισης σειράςχρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώαπό το Πρόγραμμα Τρίτσης των πολύ σημαντικών έργων τηςΔ.Ε.Υ.Α.Μ. που αφορούν την αποχέτευση και την υδροδότηση τουνησιού.Συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις αφορούν: 1. Έργο συνολικού ποσού 6.015.000 ευρώ για τηνολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση-αναβάθμιση τωνυφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αστικών λυμάτων της ΔΕΥΑΜυκόνου.

Τρίτη, 19/10/2021 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Επίσκεψη Αν. Υπουργός εσωτερικών