Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Μυκόνου

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ”»

Ο Δήμος Μυκόνου προχώρησε σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο “Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Μυκόνου” με συνολικό προϋπολογισμό 124.868 ευρώ.

Το έργο αφορά τη διαγράμμιση των οδών με υλικά σε λευκή απόχρωση, καθώς και αντανακλαστικά γυάλινα σφαιρίδια και συναφή υλικά που απαιτούνται για την εφαρμογή του χρώματος.

Οι διαγραμμίσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν με στόχο τη συντήρηση-ανανέωση της υφιστάμενης διαγράμμισης, καθώς και τη δημιουργία νέας, σε οδούς εντός των ορίων του Δήμου Μυκόνου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει αποκλειστικά από δημοτικούς πόρους.

Δευτέρα, 22/02/2021 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων Μυκόνου