ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ξεκίνησε η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Μυκόνου

Με κύριο στόχο την αναβάθμιση των βασικών υποδομων και τη βιώσιμη ανάπτυξη ξεκίνησε το μεγάλο έργο της Αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Μυκόνου. Ένα έργο, προϋπολογισμού 4.830.000 ευρώ προ ΦΠΑ που υλοποιεί η ΔΕΥΑΜ και εντάξαμε για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα του Υπ. Εσωτερικών. Το πρώτο στάδιο του έργου είναι η αντικατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού απορροής, με σύγχρονη τεχνολογία.

Πέμπτη, 20/05/2021 - 01:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ