βιολογικος καθαρισμος της Αλογομάνδρας

Σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του νησιού – Ξεκινάει άμεσα η υλοποίηση του έργου επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της Αλογομάνδρας Μυκόνου ύψους 4.540.183,72 ευρώ κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την έναρξη πραγματοποίησης του πολύ σημαντικού έργου για το νησί της Μυκόνου, «Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Αλογομάνδρας Μυκόνου», καθώς υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης μεταξύ ΔΕΥΑΜ και αναδόχου.Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αποτελεί μείζονος σημασίας για το νησί μας,πρόκειται να αναπτυχθεί σε δημοτικό γήπεδο εντός του οποίου λειτουργεί
σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Τρίτη, 22/09/2020 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο βιολογικος  καθαρισμος  της Αλογομάνδρας