ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκαν από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΣΠΑ τα τεύχη διακήρυξης για 2 νέες μονάδες αφαλάτωσης – Άμεσα η δημοπράτηση του έργου

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκαν σήμερα 08.05.2020 τα τεύχη διακήρυξης του έργου «Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής χιλίων κυβικών μέτρων τη μέρα εκάστη» - όπως αυτά συνετάχθηκαν και προτάθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. - στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση πόρων», με συνολική χρηματοδότηση του έργου ύψους 1.612.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Παρασκευή, 08/05/2020 - 00:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΕΣΠΑ