αναστολή και η προσαρμογή των ήδη αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών

«Με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ζητείται η αναστολή και η προσαρμογή των ήδη αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών στα πραγματικά δεδομένα.»

Την αναστολή, την επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών και του αξιολογικού περιεχομένου των αναρτήσεων Δασικών Χαρτών, ειδικά στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου σε ομόφωνο ψήφισμά του.

Τετάρτη, 28/04/2021 - 01:00
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο αναστολή και η προσαρμογή των ήδη αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών