Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24/03/2015

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα την 24η του μηνός Μαρτίου, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00΄, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

 1) Περί της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2015 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, με την υποβολή της με αρ. 20/2015 Απόφασης της Ο. Ε του Δήμου Μυκόνου.
 2) Περί της 1ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυκόνου έτους 2015.
 3) Περί διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους Γουργουρίνη Δημήτριο και Γυφτοκώστα Κων/νο.
 4) Περί διαγραφής παραστατικών από τους πίνακες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου λόγω παρέλευσης 5ετίας.
 5) Περί εξέτασης αιτήματος Ξυδάκη Αναστασίου του Νικ., κατόπιν συλλογής 1050 υπογραφών σχετικά με την προστασία παραλιών της Μυκόνου.
 6) Περί κατάταξης Παραλιών της Μυκόνου, με διαβάθμιση από 1 έως 5 αστέρια, κατόπιν του με αρ. 988/5-3-2015 εγγράφου της Περιφερ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομικών.
 7) Περί έγκρισης αναγκαιότητας και σκοπιμότητας ανάθεσης της εργασίας τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2015-2017.
 8) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.

Μύκονος, 20-03-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δήμαρχος Μυκόνου
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ – ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΛΑΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΝΑΚΗ
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Άνω Μεράς & Μυκονίων
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ