Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Σάββατο, 29/03/2014

Καλούνται τα µέλη της Επιτροπής σε Συνεδρίαση στη Ρόδο, στις 29 Μαρτίου
2014, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τουρισµού,
Πλ. Ελευθερίας 1.

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι:
1. Ενηµέρωση Προέδρου.
2. Προβολή του πόρταλ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε ειδησεογραφικά πρακτορεία.
3. Αξιολόγηση πρότασης Μedia Co για την σχεδίαση-παραγωγή και παράδοση ολοκληρωµένου οπτικοακουστικού υλικού σε µορφή VIDEO.
4. Αξιολόγηση πρότασης συνεργασίας της Π.Ν.ΑΙ. µε την ΤUI Γερµανίας.
5. Αξιολόγηση πρότασης της Ισραηλίτικης Κοινότητας Ρόδου για την συνδιοργάνωση Συµποσίου στη Ρόδο µε θέµα τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, την Iταλογερµανική κατοχή και τον εκτοπισµό- ολοκαύτωµα στο Αιγαίο.
6. Αξιολόγηση πρότασης Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για την εκπόνηση µελέτης για τον τουρισµό στο Νότιο Αιγαίο.
7. ∆ιοργάνωση δηµοσιογραφικού ταξιδιού στα ∆ωδεκάνησα µε εκπρόσωπο του δηµοσιογραφικού πρακτορείου επεξεργασίας και προώθησης ειδησεογραφικών θεµάτων στα γερµανικά µέσα ενηµέρωσης, Deutche Journalisten Dienste.
8. Αξιολόγηση πρότασης Τµ. Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αιγαίου σχετικά µε την συνδιοργάνωση Συνεδρίου στη Ρόδο µε την συµµετοχή πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και ερευνητικών ινστιτούτων της Ευρώπης.
9. Αξιολόγηση πρότασης Πανεπιστηµίου Αιγαίου για συνδιοργάνωση Θερινών Μαθηµάτων Τουρισµού µε θέµα: Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Ειδικές Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού.
10. Αξιολόγηση πρότασης Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την συνδιοργάνωση του ∆ιεθνούς Συµποσίου «Θρησκεία. Πολιτική και Πολιτισµός στη Μεσόγειο από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα πΧ : Aιγυπτιακά και Ανατολίζοντα αντικείµενα στα ιερά της Αρχαϊκής Ελλάδας και οι
πολιτικοοικονοµικές του προεκτάσεις»
11. Αξιολόγηση πρότασης Καθηγητών Πανεπιστηµίου Αιγαίου για τη συνδιοργάνωση Σεµιναρίου στη Ρόδο και τη Σύρο µε θέµα «∆ιοίκηση και ∆ια Βίου Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού».
12. Αξιολόγηση πρότασης αεροπορικής εταιρείας Bora Jet.
13. Αξιολόγηση πρότασης Καθηγητριών Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Κρήτης για την ανάπτυξη δράσεων µε θέµα την τα αγροτικά τοπία, την πολιτιστική κληρονοµιά και τις τουριστικές διαδροµές σε Μύκονο, ∆ήλο, Ρήνεια .
14. Αξιολόγηση πρότασης του Εκπαιδευτικού Οργανισµού ‘’ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ’’ για την συνδιοργάνωση του 1ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας στη Ρόδο (15-19/7/2014).
15. Αξιολόγηση πρότασης για τη συνδιοργάνωση συναυλίας µε έργα για παιδική χορωδία , µε κεντρικό θεµατικό άξονα τον µύθο του ∆ράκου της Ρόδου.
16. Αξιολόγηση προβολής της Π.Ν.ΑΙ. στα κάτωθι µέσα:
α) Στην ετήσια έκδοση του Περιοδικού ‘’ΕΠΙΧΕΙΡΩ’’, Μάρτιος 2014 «Ελληνικές Περιφέρειες & Ανάπτυξη».
β) Στην εφηµερίδα ‘’ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ’’ (πασχαλινή έκδοση)
γ) Στον ισπανόφωνο Τουριστικό και Εµπορικό Οδηγό για την Ελλάδα
(2014- 2015).
δ) Στη Γαλλική εφηµερίδα ‘’Le Monde’’ (πρόταση εταιρείας Publicitas )
ε) Στην 12η ετήσια έκδοση έντυπη και ψηφιακή του οδηγού HELLENIC SUN EDITIONS για το 2014
ε ) Στην έκδοση ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ’’ της Πανελλήνιας Εταιρείας Επιµελητηριακής Ανάπτυξης ‘’Ο ΟΜΗΡΟΣ’’
στ) Στην εφηµερίδα ‘’η εφηµερίδα των Συντακτών’’.
ζ) Στο πόρταλ www.womanidol.com
η) Της εταιρείας REAL GROUP για καταχώρηση στα µέσα ESCAPE,Real News, Real.gr, Real F.M, GB MAGAZINE.

17. Αξιολόγηση πρότασης ∆ήµου Χάλκης για α) τη διοργάνωση εβδοµάδας γαστρονοµίας στη Χάλκη, β) Την διοργάνωση Ετήσιας Ευρωπαϊκής Συνάντησης των Φίλων των Ζώων.
18. Αξιολόγηση πρότασης ∆ήµου Καρπάθου για την συνδιοργάνωση φιλοξενίας 50 ατόµων του Τουριστικού Οργανισµού ΤUI POLAND στην Κάρπαθο.
19. Αξιολόγηση πρότασης Πολιτιστικού Συλλόγου Έµπωνας ‘’Ο ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ’’ για τη διοργάνωση της 57ης Γιορτής Κρασιού, στον Έµπωνα Ρόδου.
20. Αξιολόγηση πρότασης Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ρόδου για τη συνδιοργάνωση δυο εκδηλώσεων την περίοδο της Πρωτοµαγιάς.
21. Αξιολόγηση πρότασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητηνίας ‘’Η ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ’’ για συνδιοργάνωση της διήµερης Μεσαιωνικής Γιορτής Κάστρου Κρητηνίας.
22. Αξιολόγηση πρότασης Πολιτιστικού Οµίλου Απολλώνων Ρόδου «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».
23. Αξιολόγηση πρότασης Συλλόγου Γυναικών Κοσκινού για την έκδοση λευκώµατος του χωριού Κοσκινού.
24. Αξιολόγηση πρότασης Πολιτιστικού Συλλόγου Λίνδου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για τη συνδιοργάνωση της δράσης «Αναπαράσταση της Μεσαιωνικής Λίνδου».
25. Αξιολόγηση πρότασης Λυκείου Ελληνίδων Ρόδου ‘’ΕΡΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ’’ για τη συνδιοργάνωση µουσικών παραστάσεων και λοιπών δράσεων τουριστικού ενδιαφέροντος.
26. Αξιολόγηση πρότασης Συλλόγων Τηλίων Ρόδου «Άγιος Παντελεήµων» & «Τηλίνης ».
27. Αξιολόγηση πρότασης Πολιτιστικού Συλλόγου Παστίδας Ρόδου «ΚΑΜΑΡΙ» για συνδιοργάνωση δράσεων τουριστικού ενδιαφέροντος
28. Αξιολόγηση πρότασης της Καλλιτέχνιδος Φωτεινής ∆άρρα για τη συνδιοργάνωση µουσικής εκδήλωσης στη Ρόδο µε ρεπερτόριο του Μίκη Θεοδωράκη.
29. Aξιολόγηση πρότασης Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Πάτµου για την συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτµου.
30. Αξιολόγηση πρότασης Συλλόγου Φίλων της Τέχνης και του Πολιτισµού ‘’ΑΜΟΝΙ΄’ για τη συνδιοργάνωση µουσικών συναυλιών µε τη συµµετοχή Σκανδιναβών και Νορβηγών καλλιτεχνών στην Κάλυµνο.
31. Αξιολόγηση πρότασης Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Λέρου ‘’Η ΑΡΤΕΜΙΣ’’ για τη συνδιοργάνωση συνάντησης ‘’Ελληνικού Παραδοσιακού χορού’’ στη Λέρο µε την συµµετοχή Ελληνικών και
Σέρβικών χορευτικών συγκροτηµάτων.
32. Αξιολόγηση πρότασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ARTIUS DANCE THEATRE για την εκπροσώπηση της Π.Ν.ΑΙ. στο Φεστιβάλ Χορού ΤRONDHEIM 2014 στη Νορβηγία.
33. Αξιολόγηση πρότασης Συλλόγου Πολιτισµού & Τέχνης Σηµωνίδης της Αµοργού, για την συνδιοργάνωση µουσικής εκδήλωσης έντεχνης και ρεµπέτικης µουσικής µε το συγκρότηµα ‘’∆ΗΘΕΝ’’.
34. Αξιολόγηση πρότασης της Κ.∆.Ε.Π.Α. Πάρου για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος.
35. Αξιολόγηση πρότασης Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (Ε.ΚΥ.Τ.) για την πραγµατοποίηση ετήσιας ηµερίδας στη ∆ονούσα στις 22.6.2014.
36. Αξιολόγηση πρότασης εταιρείας Rodos Land για την παροχή διαφηµιστικού υλικού προς της Περιφέρεια.
37. Αξιολόγηση πρότασης του Πολιτιστικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού ‘’ΑΙΩΝ’’ για τη διοργάνωση ηµερίδας για τον Πολιτισµό και τον Τουρισµό στη Νάξο.
38. Αξιολόγηση πρότασης ∆ήµου Μήλου για τη συνδιοργάνωση του 21ου Φεστιβάλ Μήλου.
39. Αξιολόγηση πρότασης Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς και ∆ήµου Τήνου για τη διοργάνωση του 1ου Συµποσίου Γλυπτικής στην Τήνο.
40. Αξιολόγηση πρότασης Συλλόγου Κρητών Σαντορίνης ‘’ΤΟ ΑΡΚΑ∆Ι’’ για την διοργάνωση µουσικοχορευτικών βραδιών.
41. Αξιολόγηση πρότασης ∆ήµου Κύθνου για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος µε σκοπό την γνωριµία των επισκεπτών της Κύθνου µε τα έθιµα του νησιού.
42. Αξιολόγηση πρότασης Τουριστικής Επιτροπής ∆ήµου Μυκόνου για την συµµετοχή του ∆ήµου Μυκόνου στο σχέδιο δράσης -ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών της Π.Ν.ΑΙ.
43. Αγορά αναµνηστικών δώρων .