Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24/02/2014

Καλούνται τα µέλη της Επιτροπής σε Συνεδρίαση στη Σύρο, στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00, στη Συνεδριακή Αίθουσα Κων/νου Τουλούπη, Σχολικό συγκρότηµα Μάννα, περιοχή Λιβάδια.

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι:

1. Ενηµέρωση Προέδρου.

2. ∆ιοργάνωση της 34ης Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων της CRPM και ευρωπαϊκού συνεδρίου στις 22-23/4/2014, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας.

3. Αξιολόγηση πρότασης της αεροπορικής εταιρείας ‘’VARNA FLY’’ µε βάση την Βουλγαρία.

4. Προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο τηλεοπτικό κανάλι TRAVEL

CHANNEL.

5. Αξιολόγηση προτάσεων για έντυπη διαφηµιστική καταχώρηση της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα κάτωθι µέσα:

α) περιοδικό των Κυπριακών Αερογραµµών SUNJET.

β) περιοδικά ON BLUE, ROUTE& PELAGOS των πλοίων SUPER FAST FERRIES και HELLENIC SEAWAYS.

γ) περιοδικό ΤΑΞΙ∆ΙΑ extra (ένθετο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής)

δ) εφηµερίδες ΕSPRESSO και ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ε) εφηµερίδα ΕΜΠΡΟΣ

στ) εφηµερίδα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

η) ρωσικό περιοδικό ΝΑΣΑ GRECIA

θ) περιοδικό HELLENIC SUN –SALES.

ι) στη ρωσική έκδοση του περιοδικού ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (για την έκθεση ΜΙΤΤ Μόσχα).

6. Αξιολόγηση πρότασης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου αναφορικά µε την διοργάνωση της 76ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστηµίων .

7. Αξιολόγηση προτάσεων για τουριστική προβολή στα πλαίσια του έτους πολιτισµού της ΠΝΑΙ, από την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου.

8. Αξιολόγηση πρότασης του ‘’Σωµατείου Φιλίας και συνεργασίας µε Ρωσόφωνους λαούς ‘’ για τη διοργάνωση ηµερίδας σε νησιά της ∆ωδεκανήσου.

9. Αξιολόγηση πρότασης Ένωσης Γυναικών ‘’ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ’’.

10. Αξιολόγηση πρότασης ∆ήµου Πάτµου για τη διοργάνωση της φιλοξενίας 80 µέλη της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων της Τουρκίας.

11. Αξιολόγηση πρότασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλάκου ‘’ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ’’.

12. Αξιολόγηση πρότασης της Arte Con Anima (Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την προώθηση των Τεχνών).

13. Αξιολόγηση πρότασης του Κέντρου Νησιωτικού & Μεσογειακού Πολιτισµού ‘’ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ’’.

14. Αξιολόγηση πρότασης του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Σορωνής Ρόδου ‘’Το Αµπερνάλλι’’.

15. Αξιολόγηση αιτήµατος της ερµηνεύτριας -µουσικού κας Ίριδας Μαυράκη.

16. Αξιολόγηση πρότασης του ΑΣΙΑΘ Ρόδου για την διοργάνωση και προβολή του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα Rodos Cup 2014.

17. Αξιολόγηση προτάσεων της Φιλοτελικής Ένωσης ∆ωδεκανήσου.

18. Αξιολόγηση πρότασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιαννών για την γιορτή Μελιού και Σούµας.

19. Αξιολόγηση προτάσεων για την υποψηφιότητα της Σύρου, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021.

20. Αξιολόγηση πρότασης των εθελοντών των «∆ιαδροµών στη Μάρπησσα».

21. Αξιολόγηση πρότασης του χορευτικού εργαστηρίου ‘’ΤΕΡΧΙΧΟΡΗ’’.

22. Αξιολόγηση πρότασης για κινηµατογραφικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στην Αντίπαρο.

23. Αξιολόγηση πρότασης Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΥΝΕ.ΝΑ).

24. Αξιολόγηση πρότασης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου.

25. Αξιολόγηση πρότασης για τηλεοπτικά γυρίσµατα σε νησιά των Κυκλάδων από Πολωνικό συνεργείο.