ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Εκτυπώσιμη μορφή
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25/11/2020

Μετά την 1η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο μεταξύ Δήμου Μυκόνου και φορέων στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς προσκαλεί τους κατοίκους του νησιού μας να συμμετέχουν, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», στη 2η διαβούλευση που οργανώνει ο Δήμος Μυκόνου με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών.
Βασικό αντικείμενο της δεύτερης διαβούλευσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως πραγματοποιήθηκε με αυτοψία και μετρήσεις πεδίου, μελέτη κειμένων πολιτικής και υφιστάμενων μελετών του Δήμου και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν το όραμα, οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες.
Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επικυρώσουν το όραμα, να οριστικοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους/προτεραιότητες και να συζητήσουν τα εναλλακτικά σενάρια για την κινητικότητα προτείνοντας αλλαγές ή προσθήκες.
Η διαβούλευση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 13.30 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας του zoom.

Αξίζει να σημειωθεί πως προκειμένου να συνδεθείτε ο αντίστοιχος σύνδεσμος θα σας κοινοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας.

Για την ηλεκτρονική συμμετοχή σας, μπορείτε να αποστείλετε email με το όνομα σας μέχρι την Τετάρτη 25.11.2020 ώρα 11.30 π.μ. στο sioannidi@diadikasia.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μπορείτε να επικοινωνείτε στο παρακάτω τηλέφωνο, τις ώρες 10:00 – 17:00 Diadikasia Business Consulting, τηλ: 2106729040
Υπεύθυνη: Ιωαννίδη Σταυρούλα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

13.15 - 13.30 μ.μ. Δοκιμαστική είσοδος συμμετεχόντων
13.30 - 13.45 μ.μ. Χαιρετισμός Δημάρχου
13.45-14.15 μ.μ .Έναρξη διαβούλευσης και προγραμματισμός επόμενων ενεργειών.

Εισηγητής: Γεώργιος Κουμπαράκης, Manager, Diadikasia Business Consulting, Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ, Μέλος/Συνεργάτης Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ, Ανάδοχος ΣΒΑΚ

14.15 – 14.45 μ.μ. Προτεραιότητες ΣΒΑΚ Δήμου Μυκόνου
Εισηγητής: Θάνος Βλαστός Καθηγητής ΕΜΠ – Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ.

14.45 – 15.15 μ.μ. Αναγνώριση προβλημάτων στις μετακινήσεις του Δήμου
Εισηγητής: Χρήστος Καρολεμέας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Γεωπληροφορικής, Ανάδοχος ΣΒΑΚ.

15.15 – 15.45 μ.μ. Προτάσεις για το ΣΒΑΚ Δήμου Μυκόνου – Επιλογή ήπιου ή ριζοσπαστικού σεναρίου ανάπτυξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ:

H 2η Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Μυκόνου θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020) και με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε μέσω υπολογιστή που έχει κάμερα ή μέσω τηλεφώνου: smartphone.
Για να συνδεθείτε πρέπει πρώτα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή zoom.
Στη συνέχεια θα συνδεθείτε μέσω του link που θα σας έχει δοθεί από την εταιρεία κατόπιν αποστολής του ονοματεπώνυμου σας με σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sioannidi@diadikasia.gr
Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μπορείτε να επικοινωνήσετε τις ώρες 10:00 –17:00 Diadikasia Business Consulting, τηλ: 2106729040
Υπεύθυνη: Ιωαννίδη Σταυρούλα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ